דף הבית
לא כל יועץ הוא יועץ טיפולי, מה בודקים לפני שפונים?

לא כל יועץ הוא יועץ טיפולי, מה בודקים לפני שפונים?

האגודה מאגדת ומסמיכה יועצים- מטפלים הומניסטים, העוסקים בייעוץ טיפולי פרטני, ייעוץ טיפולי חינוכי וייעוץ טיפולי זוגי ומשפחתי ומהווה פורום מקצועי המעשיר את חבריו. האגודה מכירה במוסדות לימוד המלמדים גישות טיפול שונות ברוח הגישה ההומניסטית כמו מכון "פסגות" , מכון "שינוי" ועוד…
האגודה מעניקה הסמכה ב"ייעוץ טיפולי". החברות באגודה הינה על בסיס קריטריונים ברורים של הכשרה והשכלה, נעשה כל מאמץ לשמור על רמה אישית ומקצועית גבוהה שתתרום לרווחת הפונים.

חפשו את תו המטפל המוסמך מטעם אגודת איל"ט המייצגת את הארגון האירופי לייעוץ EAC

היעוץ הטיפולי ליחיד, זוגות ולמשפחות

השינויים והתצורות החדשות של המשפחה של היום מציבים אתגרים מורכבים בפני מי שנדרשים לסייע ליחידים, לזוגות ולמשפחות. בארה"ב נמצא שהייעוץ הטיפולי לזוגות ולמשפחות Marriage) Family  Counseling ) מתבסס בעשרות השנים האחרונות כפרופסיה מרכזית בסיוע ליחידים, לזוגות ולמשפחות. גם בישראל הולכת ומתבססת הגישה הייעוצית-טיפולית שמאפשרת התערבות בחיי היחיד, הזוג והמשפחה מתוך הראייה של הפסיכולוגיה החיובית וההומניסטית.

מי שנמנים על העוסקים במקצועות הסיוע פוגשים יחידים ומשפחות במבנים מסורתיים, משפחות חד הוריות, חד מיניות, מורכבות ומשולבות לאחר גירושין או נישואים שניים ושלישיים ואף יותר, משפחות עם תהליכי אימוץ, הפרייה ופונדקאות, משפחות רב דוריות ומשפחות רב תרבותיות.

הידע שנדרש מאיש הסיוע הטיפולי הוא באבחון דפוסים שיוצרים קושי במערכות ומעכבות התפתחות תקינה שמבוססת על תמיכה והעצמה של היחיד ושל המערכת כולה. הוא נדרש לידע באשר לאופן הסיוע היעיל והנכון ליחידים ולמשפחות. היועץ נדרש לסייע באתגרי חיים שהם חלק מההתפתחות של היחיד, הזוג והמשפחה. הוא נדרש לסייע ליחיד בפיתוח היכולת והמסוגלות שלו אל מול אירועים שהם חלק מחייו ומחיי המשפחה.

המשפחה והזוגיות הן המערכות שעשויות להיות מצמיחות, מחזקות ומעצימות בתהליכי ההתפתחות שנדרשים במסע החיים. במקרים בהם דפוסים נשמרים כך שאינם מאפשרים את מיצוי התמיכה בצמיחתו של היחיד והמערכת, נדרשת התערבות מקצועית של היועץ הטיפולי. הוא עשוי למצוא עצמו מסייע במשפחות שניצבות במעברים בין מה שאנחנו מכנים "מעגלי החיים" או במשפחות ובמצבים של משבר וקושי. שינויים כמו מעבר בין יחידות בבית הספר, שינויים אישיים וחברתיים שפוגשים ילדים בתהליך הצמיחה שלהם, מעבר ממקום מגורים או מעבר ממקום עבודה, צעירים שעוזבים את בית ההורים, היריון ולידה, גירושין ונישואין נוספים, פטירת בן משפחה, חולי וכד' הם האתגרים בהם נמצא שנדרש הסיוע של היועץ הטיפולי.

היום מבינים יותר ויותר שסיוע אפקטיבי ומצמיח אל מול האתגרים האלה טוב שייעשה לא מתוך ראיית הפתולוגיה שבאדם. הייעוץ הטיפולי בגישות ההומניסטיות העכשוויות רואה את האדם כאחראי וכמסוגל לנהל את חיו, כמי שהוא בעל כוחות ועוצמות חיים שמאפשרות ליחיד, לזוג ולמשפחה לעמוד בהצלחה באתגרים, במשברים ובדרישות שבהם הוא ניצב במסע חיו. היום מבינים שהכוח לעמידה טובה באתגרי החיים גלום באדם בתוך הקשר שליחסים בין אישיים ובאינטראקציות שנוצרות במערכות האנושיות בהן הוא נטוע.

היועץ הטיפולי בעל ההכשרה המתאימה עשוי לסייע ליחידים, לזוגות ולמשפחות בהגדרת הקושי והאתגר מולו הם ניצבים. הוא אמור להיות בעל ידע באבחון הדפוסים שאותם יש לשנות ביחסים הבין אישיים כך שהיחיד יוכל למצות בצורה טובה יותר את היכולות שגלומות בו. היועץ הטיפולי שעמד בדרישות ההכשרה, מיומן בסיוע ליצירת הקרקע האמפתית והתומכת של הזוג, בסיוע בהקניית מיומנויות תקשורת מיטיבות ומעצימות בתוך המערכות האנושיות של המשפחה בהן מתפתח היחיד בשלבים השונים של חיו.

אישיותו של היועץ הטיפולי היא גורם מכריע במידה ובאופן שבו הוא עשוי לסייע לאחר. על היועץ הטיפולי להיות סקרן, צנוע, ישר וכנה, בלתי שיפוטי ובעל פתיחות לשינויים, לחידושים ולתפישות שונות באשר לראיית המציאות והצרכים של היחידים, הזוגות והמשפחות. הוא נדרש לגמישות וליצירתיות. הוא נדרש למאפייני אישיות שמאפשרים לאחר להפקיד בידיו סיפורי חיים, לנינוחות אל מול משברים, הוא נדרש להיות מי שיכול לעבוד מתוך אמפתיה וכבוד לאחר, לשונות שהוא מביא לחדר הייעוץ. הוא נדרש להיות מנהיג ועם זאת להיות חבר. הוא נדרש להיות איש סוד קרוב ועם זאת מי שמסוגל לסייע בהנעת היחיד והמערכת אל המטרות המתאימות להם.

יועץ טיפולי פרטני זוגי ומשפחתי פרופסיונאלי הוא מי שסיים הכשרה שכוללת את הנדרש ברמה התיאורטית וברמה ההתנסותית שכוללת הדרכה מעשית חיה וכן ליווי בהדרכה במהלך העבודה והוא בקיא בסוגיות שקשורות למאפיינים אישיותיים של היחיד, בכישורי התמודדות ומסוגלות, בראייה ובחשיבה המערכתית, בהגדרת המטרות של היחיד, הזוג והמשפחה אל מול אתגרי החיים וביצירת מערך יעוצי-טיפולי שמאפשר תהליכי שינוי. לבסוף עליו להיות בקיא ביצירת תהליכי שינוי באדם, בזוג ובמשפחה.

האפשרות לחדד ולשכלל את המאפיינים האישיותיים והמקצועיים האלה, לצד הידע המקצועי והידע האתי שנדרש מהיועץ הטיפולי הזוגי והמשפחתי מצויים, כאמור, בתהליכי למידה והכשרה מתאימים מבוססים ומגובים במחקרים ובתפישות מקצועיות שנהוגות בעולם. השיוך לגוף שמאגד עמיתים לצורך הבטחת איכותם המקצועית של החברים בו עשוי להבטיח שהיועץ הטיפולי רכש את השכלתו המקצועית במוסד מוכר ושהוא משתייך לקבוצה מקצועית שיעודה הוא להכיר, להסמיך ולהעשיר בידע עדכני את מי שעוסקים בפרופסיות שהן בתחומי הסיוע ליחיד, לזוג ולמשפחה כשהוא פועל מתוך אחריות אישית ומקצועית.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?