דף הבית
חברות באגודה והסמכה

חברות באגודה והסמכה

חברות באגודה, קריטריונים להסמכת יועץ- טיפולי או מדריך (פסיכותרפיה הומניסטית)

מה מקנה לי החברות באגודה?

 • תעודת חברות באגודה המייצגת את ציבור היועצים הטיפוליים בישראל.
 • שייכות לאגודה המייצגת את הארגון האירופי לייעוץ בישראל.
 • תעודת הסמכה כיועץ/ת טיפולי/ת העוסק בפסיכותרפיה הומניסטית.
 • הזדמנויות עבודה (הפניות של מטופלים/ הרצאות/ סדנאות)
 • חיבור ישיר ומקצועי לעמיתים בפורום מטפלים והנחות קבוצתיות.
 • הדרכה מקצועית.
 • הרחבת הידע המקצועי והשתתפות בכנסים וימי עיון שמארגנת האגודה.
 • פרסום באתר האגודה ובמדיה כחלק ממאגר מטפלים איכותי.
 • תו מטפל מוסמך (לאתר, לפייסבוק, למייל ועוד)

הקריטריונים לחברות באגודה:

 1. מעמד של חבר אגודה – מי שסיימו לימודיהם לתואר שני או שלישי ממוסד המאושר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: ייעוץ, ייעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול משפחתי, טיפול זוגי, טיפול באומנות, ביבליותרפיה ופסיכודרמה. על הקורסים הבאים להיכלל בקוריקולום: תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה ודיאגנוסטיקה, פסיכולוגיה התפתחותית ועבודת שדה בתחום הטיפול / הייעוץ המלווה בהדרכה (פרקטיקום), ניתן להצטרף כחברים במעמד סטודנט/ית גם טרם הושלמה ההסמכה.              *לימודי משפחה בתנאי שהתואר הראשון הוא באחד מהמקצועות הייעוציים.
 2. מעמד של חבר אגודה סטודנט – מי שמצוי בתהליך הלמידה כאמור בסעיף 1 וטרם סיים לימודיו.

קריטריונים לקבלת הסמכה כיועץ טיפולי:

 1. תואר שני או שלישי ממוסד המאושר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: ייעוץ, ייעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול משפחתי, טיפול זוגי, טיפול באומנות, ביבליותרפיה ופסיכודרמה.
  על הקורסים הבאים להיכלל בקוריקולום: תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה ודיאגנוסטיקה, פסיכולוגיה התפתחותית ועבודת שדה בתחום הטיפול / הייעוץ המלווה בהדרכה (פרקטיקום) *לימודי משפחה ובתנאי שהתואר הראשון הוא באחד מהמקצועות הייעוציים
 2. 200 שעות עבודה בהתערבות טיפולית.
 3. 100 שעות הדרכה בפסיכותרפיה (מתוכם לפחות 50 שעות הדרכה ממדריך מוסמך של האגודה).
 4. מכתבי המלצה וראיון אישי.

האגודה מעניקה הסמכה ב"ייעוץ טיפולי" על בסיס קריטריונים ברורים של הכשרה והשכלה, נעשה כל מאמץ לשמור על רמה אישית ומקצועית גבוהה שתתרום לרווחת הפונים, ועדת ההסמכה יכולה לאשר/ לא לאשר את הסמכת היועץ על פי שיקול דעתה, לדרוש מסמכים נוספים ולהתנות את ההסמכה בתוספת של שעות עבודה או הדרכה. ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה, אין בהסמכה כוונה להתיר לחבריה לעסוק בכל עיסוק אחר מלבד ייעוץ טיפולי, אלא אם הוסמכו לכך לפי חוק. אין הכוונה לפגוע בסמכותם או עבודתם של יועצים או מטפלים שאינם חברים באגודה אך הוסמכו לפי חוק.

להיות מדריך באגודת איל"ט – הסמכה להדרכה

הסמכה להדרכה- קריטריונים

מדריך מוסמך הוא מטפל/יועץ מוסמך שהוסמך להדריך בפסיכותרפיה/יעוץ טיפולי לאחר שעמד בדרישות (קריטריונים) כפי שיפורטו להלן וקיבל את אישורה של וועדת ההסמכה של האגודה.

הקריטריונים הנדרשים להסמכה כמדריך ביעוץ טיפולי בגישה ההומניסטית:

 • חבר באגודה לייעוץ טיפולי (איל"ט).
 • מוסמך כמטפל/פסיכותרפיסט/יועץ טיפולי במשך 3 השנים האחרונות.
 • צבר לפחות 300 שעות טיפול/יעוץ כמטפל/פסיכותרפיסט/יועץ טיפולי מוסמך בגישה ההומניסטית.
 • הדריך תחת הדרכה לפחות 3 מטפלים/פסיכותרפיסטים/יועצים טיפוליים בגישה ההומניסטית במשך שנתיים לפחות (משתתף פעיל בקבוצת ההסמכה להדרכה של איל"ט)
 • צבר לפחות 30 שעות כמודרך בהדרכה על ידי מדריך מטפל/פסיכותרפיסט/יועץ טיפולי מוסמך.
 • מכתבי המלצה משני מדריכים מוסמכים.
 • מי שמוסמך כמדריך בטיפול/פסיכותרפיה/יעוץ טיפולי על ידי אגודה מקבילה ואושר על ידי וועדת החריגים של האגודה לייעוץ טיפולי.

הגשת בקשה להסמכה כמדריך בייעוץ טיפולי תיעשה בצרוף המסמכים הבאים:

 • קורות חיים שכוללים פרטים אישיים (ת.ז. גיל, מצב משפחתי, כתובת ופרטי התקשרות) פירוט תעסוקה נוכחית וקודמת, השכלה אקדמית ומשלימה וכן השתלמויות רלוונטיות.
 • תעודות המעידות על השכלה כאמור, תעודות המעידות על הסמכה מקצועית.
 • מכתבי המלצה מ-2 מדריכים מוסמכים.
 • פירוט שעות הטיפול/יעוץ וכן שעות ההדרכה כאמור בקריטריונים באישור ובחתימת המדריכים המלווים.

***אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק, ההסמכה שמוענקת על ידי אגודת איל"ט הינה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה . הפיקוח האתי והמקצועי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור.

למילוי טופס דיגיטאלי לבקשת חברות והסמכה    לחצו כאן >>>

דמי חבר לשנת 2023 380 ש"ח

 

להורדה והדפסה של טופס בקשת חברות

נא למלא את הטופס בקשה לחברות באגודה ולשלוח למייל agudateilat@gmail.com

מעוניינים לקבל מידע נוסף?