דף הבית
ייעוץ טיפולי זוגי ומשפחתי

ייעוץ טיפולי זוגי ומשפחתי

עם התבבססות הגישות ההומניסטיות וההתייחסותיות החלה להתגבש גם התפישה המערכתית בהקשר של היחיד, הזוג והמשפחה. התפישה הזו נבדלת מהתפישות הליניאריות המסורתיות בעיקר בכך שהיא אינה רואה אפשרות של תקיעות בהתפתחות האישית והבין אישית. היא אינה מתבוננות בתופעה מתוך הפריזמה של "סיבה ותוצאה" אלא רואה את הדברים כתוצאת אינטראקציה מתפתחת ומשתנה שמתקיימת תמיד בין שני אנשים ויותר. היא רואה את התופעות האנושיות כתוצאה של האינטראקציה שבין האנשים. היא מתקיימת במעגליות שאינה נעצרת שיוצרת חוויות אינטראפסיכיות ואינטרפסיכיות. אין על כן מצב של תקיעות, יש מצב של השתנות ללא הפסקה. המערכת המשפחתית על פי התפישה הזו היא דינמית שבה חלקי המערכת משפיעים זה על זה בצורה מעגלית באמצעות היזון חוזר.

הייעוץ המשפחתי מתייחס לגורמים אינטראפסיכיים ביחיד כמשקפים קושי מערכתי בין אישי ועל כן הוא מתייחס לשינוי בגבולות שבתוך המערכת ומחוצה לה, לגורמים של חלוקת הכוח במשפחה ולגורמים שמשפיעים על תחושת השייכות של היחיד אל המערכת המשפחתית. היועץ המשפחתי יתייחס לתחושת הנפרדות ותחושת הזהות האישית של היחיד בהקשר למערכת בה הוא גדל וחי.

משפחות, זוגות ויחידים מגיעים בדרך כלל אל הייעוץ המשפחתי כשהם נתונים במשבר. המערכת נדרשת במצבי החיים השונים, ובמיוחד בזמנים של משבר, לגמישות שמאפשרת לה להכיל את השינוי הנדרש אל מול האתגרים שהיא ניצבת מולם מתוך שמירה על המערכת ועל מרכיבי הלכידות שלה. הסימפטום המשפחתי שמתבטא בקושי של היחיד או של היחידים במשפחה מבטא צורך של המערכת לשמור את האיזון בה ועם זאת הוא מצביע על קושי של הסתגלות לצורכי היחיד האוטונומי והנפרד או של המערכת אל מול אתגרים משתנים במציאות החיים.

תפקידו של היועץ הזוגי והמשפחתי הוא לאבחן ולהתחקות אחר הדפוסים במערכת שמתחזקים את הסימפטום האישי והמערכתי. היועץ המיומן יידרש לסייע למשפחה להבנות את הדפוסים במערכת על פי מוקדי כוח, גורמי שייכות ונפרדות משתנים ומותאמים לסיטואציות שאותן פוגשים היחידים, הזוגות והמשפחות במה שאנחנו מכנים "מעגלי החיים".
המטרה הנוספת של היועץ היא לאפשר ליחידים, למערכת המשפחתית ולמערכות המשנה בה להביא לידי מיצוי טוב יותר יכולות וממדי מסוגלות שמצויים בהם ושעד כה לא נעשה בהם שימוש מיטבי. היועץ מקדם במערכת ממדים של צמיחה אישית פרטנית, זוגית ומשפחתית.

היועץ המשפחתי והזוגי צריך להיות מיומן באבחון ובהערכת המשפחה ובהבנת הדפוסים שבאמצעותם היא שומרת על האיזון המערכתי שבה. אלה יבואו לאחר בניית החוזה הטיפולי המתאים, הברור, היציב והחזק שבינו לבין כל אחד מחברי המערכת המשפחתית.

היועצים המשפחתיים והזוגיים המיומנים הם בעלי תואר שני רלוונטי שסיימו הכשרה נוספת ביעוץ זוגי ומשפחתי וצברו ניסיון מתאים בעבודה המעשית. היועצים המשפחתיים והזוגיים נדרשים להיות בעלי השפעה בפועל על המערכת, הם נדרשים לעמדה אקטיבית שבאמצעותה יסייעו למערכת לחולל את השינויים הנדרשים בדפוסים שנהוגים בה. הוא צריך להיות רגיש תרבותית ואישית לצרכי היחידים ולצרכי המערכת על מנת שלא להשפיע מתוך השלכת רגשותיו, דעותיו ואמונותיו על מי שמבקשים להיעזר בו.

העת הפוסט מודרנית מציבה בפני היועץ הזוגי והמשפחתי אתגרים מיוחדים בעידן שבו הזוגית והמשפחה עוברים בצורה מהירה שינויים מבניים שלא הכרנו בעבר. צורות ומבנים חדשים של זוגיות ושל משפחה מאתגרים את החשיבה התיאורטית והמעשית של מי שנדרשים לתת היום פתרונות למצבים אישיים ובין אישיים עתידים. הדברים דורשים פתיחות, סקרנות ומוכנות לביצוע התאמות ושינויים תפישתיים וערכיים מהמעלה הראשונה. בתוך כך מעמידה העת של התקשורת האלקטרונית אתגרים לילדים, לבני נוער ולהורים כשהאמצעים של התקשורת הדיגיטלית מתייצבים בחיי האנשים כמשנים גבולות, חוויות, תפישות ותרבות.

החוסן הנפשי של היחיד, הזוג והמשפחה תלוי בגמישות ההסתגלותית וביכולת להכלת השינויים והאתגרים מתוך שמירה על ערכים, זהויות וממדים בין אישיים ואישיים של מסוגלות. היחידים והמשפחות נדרשים לזיהוי מטרות אישיות ובין אישיות מתוך תחושת מסוגלות ויכולת לתפקוד שמאפשר צמיחה והתפתחות גם בתוך אי וודאות, גם בתוך משבר וגם בשגרה שמזמנת שינויים והשתנות.

מחקרים של עשרות השנים האחרונים מצביעים באופן ברור על יעילות הייעוץ המערכתי –משפחתי אל מול הגישות שתומכות מסורתית בעבודה הפרטנית שבה לא מתייחסים אל הילד או המבוגר בהקשר המערכתי שבו הוא חי. העבודה המערכתית ביססה את מקומה כיעילה יותר הן מבחינת עומק השינויים שהיא מאפשרת במערכות, הן מבחינת המהירות שבה המערכות והיחיד מסגלים לעצמם דפוסי התנהלות ותפישה אחרים והן מבחינת היציבות וההישארות של תחושת המסוגלות של המשפחה, הזוג והיחיד אל מול אתגרי החיים.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?